понедељак, 09. октобар 2017.

OD OKTOBRA MESECA PLAĆA SE ULAZAK NA KOPAONIK

U skladu sa zakonom o zaštiti prirode javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik od oktobra meseca započinje naplatu ulaska una Kopaonik.
Naplate će se vršiti na ulaznim kapijama u:  Jošaničkoj banji (Jošanička banja- Kopaonik), Sunčana dolina (Rudnica - Kopaonik) i Brzeće ( Brzeće - Kopaonik).

Putnička vozila i motorcikli:
Dnevno: 150 dinara
Nedeljno: 600 dinara
Mesečno: 2.000 dinara

Putnička sa prikolicom i kombi vozila:
Dnevno: 250 dinara
Nedeljno: 1.100 dinara
Mesečno: 3.500 dinara

Autobusi i kamioni:
Dnevno: 500 dinara
Nedeljno: 2.000 dinara
Mesečno: 6.500 dinara

Motorna vozila sa više od tri osovine:
Dnevno: 1.000 dinara
Nedeljno: 4.000 dinara
Mesečno: 13.000 dinara

Građani Opštine Raška i Opštine Brus će prilikom ulaska na teritoriju Nacionalnog parka Kopaonik plaćati godišnju ulaznicu u visini od:
Putnička vozila i motorcikli: 250 dinara
Putnička sa prikolicom i kombi vozila: 500 dinara
Autobusi i kamioni: 1000 dinara
Motorna vozila sa više od tri osovine: 1500 dinara

Vozila koja pripadaju hitnoj pomoći, vatrogasnoj službi i policiji neće plaćati ulaz u Nacionalni park Kopaonik.

Naplata se vrši na osnovu Uredbe vlade Republike Srbije o bližim kriterijumima načina obračuna i postupka naplate naknade za korišćenje zaštićenog područja od 17.7.2010. godine, Saglasnosti resornog ministarstva od 9.11.2010. godine i saglasnosti Javnog preduzeća Putevi Srbije od 29.7.2009. godine.


Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik je dužno da sredstva ostvarena naplatom naknade vodi na posebnom računu i koristi za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja, odnosno za sprovođenje Plana i programa upravljanja (aktivna zaštita i monitoring borovnice, monitoring stenoendemita, monitoring vodozemaca i gmizavaca, monitoring ptica - uralske sove, gaćaste kukumavke, sivog sokola, orla, monitoring vuka, monitoring srna i divljih svinja, zaštita i monitoring kvaliteta voda itd.)

Нема коментара:

Постави коментар